Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Drahoš chce ignorovat ústavu, EU prý nebude věčná, píše ústavní právník

Kandidát na českého prezidenta akademik Jiří Drahoš v diskuzi pro Paměť národa minulý týden řekl, že by nevyhlásil referendum o Evropské Unii. Podle ústavního právníka Zdeňka Koudelky jde o neznalost ústavních práv prezidenta republiky a Drahoš tím oznamuje, že bude ústavu ignorovat.

Jeden z nejvážnějších uchazečů o místo na Hradě akademik Jiří Drahoš minulý týden řekl, že by nevyhlásil referendum o možném vystoupení Česka z EU. Pokud by prý o to stála vláda a premiér, přesvědčoval by je, že o některých věcech by lidé v referendu hlasovat neměli. Zmínil právě případ Unie a také členství v Severoatlantické alianci NATO. Jeho slova zaujala ústavního právníka Zdeňka Koudelku.

“V případě referenda je však Drahošův výrok zcela mimo ústavu. Celostátní referendum stanoví ústavní zákon. Vůči němu nemůže prezident uplatnit veto a lze jej vyhlásit i bez jeho podpisu,” upřesňuje Koudelka na svém blogu. Iniciátorem takového referenda je zpravidla některá z parlamentních komor nebo petice předem stanoveného počtu občanů.

“Prezident bývá pověřen kontrolou tohoto procesu. Například na Slovensku přezkoumává, zda je dostatečný počet platných podpisů občanů. Jsou-li však splněny podmínky pro vyhlášení referenda, nemůže jej prezident znemožnit. Konečně budoucí ústavní zákon může stanovit, že referendum vyhlašuje i jiný ústavní činitel – např. předseda Poslanecké sněmovny,” dodává právník.

Drahošovy výroky vnímá jako pohrdání práv občanů, kteří jsou dle Drahošova soudu nehodni rozhodovat o vážných otázkách veřejného zájmu. “Jestliže lid mohl rozhodnout o vstupu do Evropské unie, je demokraticky způsobilý rozhodnout o výstupu z tohoto útvaru. Žádná říše není věčná. Nebyla to Říše římská, habsburská, třetí říše a ani Sovětský svaz. Věčná nebude ani Evropská unie. Každý evropský stát se může ucházet o členství a každý člen může vystoupit,” míní Koudelka.

Nestavěl by se tak proti referendu již z podstaty věci, jelikož jsme o vstupu rozhodovali referendem.

“Z hlediska právního je Drahošův výrok projevem neznalosti ústavních práv prezidenta republiky a neznalosti obvyklé ústavní úpravy referenda v Evropě. Pokud by Drahoš odmítl vyhlásit referendum, když by bylo řádně iniciováno podle ústavního zákona, dopustí se hrubého porušení ústavy. Kandidát na prezidenta, který jim ještě není, již oznamuje, jak bude ústavu ignorovat,” uzavírá Koudelka.

Zdroj: Eurozpravy