Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Podle Jiřího Skuhrovce ministerstvo pro místní rozvoj objem veřejných zakázek spíše hádá!

Společnost CEEC Research spočítala, že v prvním čtvrtletí vzrostl objem vypsaných veřejných zakázek. Robert Břešťan na webu Hlídací pes uvedl, že skutečný objem takových zakázek se nedá přesně změřit. Je totiž možné, že se hodně zakázek vysoutěží, ale nevypíše. Mohou být vypsané pod jiným jménem nebo číslem, tzn., že se taková data nespárují automaticky, tvrdí expert na veřejné zakázky Jiří Skuhrovec. Také dodává, že nevěří práci ministerstva, které vydá určité prohlášení, má za to, že se jedná spíš o hádání. Naprostou neznámou jsou zakázky s malým obsahem, říká Skuhrovec.

Naopak ministerstvo pro místní rozvoj si je svými údaji jisté. Ve všem jsou prý zahrnuty i zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky psané do výjimek. Problematické je, že Věstník veřejných zakázek je zodpovědný za správnost dat, a tak vznikají nepřesnosti.

V roce 2016 se ke kritice informačního systému veřejných zakázek připojil i Nejvyšší kontrolní úřad. Velkým překvapením je situace v Německu, která je prý horší než u nás, tam databáze zakázek neexistuje vůbec.

Když se porovnají roky 2015 a 2016, došlo k propadu trhu veřejných zakázek o 100 miliard korun, což je nemalá hodnota. Pokles je způsobený tím, že došlo k vysokým srovnávacím hladinám v roce 2015, což bylo spojeno se snahou čerpat prostředky z fondů EU v období 2007 až 2013.