Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Ústavní soud rozhodl o tom, že politické strany nemusí poskytovat informace!

Politické strany prý nevykazují znaky veřejných institucí, tudíž na ně nedopadá zákon o svobodném přístupu k informacím, takto rozhodl Nejvyšší správní soud. Konkrétně NSS vyšetřoval případ právníka Michala Kincla s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Spor se táhl dlouhé roky, poté soud návrh zamítl s tím, že u stran převažují znaky spíš soukromé instituce.

NSS se přidal na stranu tvrzení, že politické strany k povinným subjektům nepatří. Proto zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze a žaloba byla následně zamítnuta. Výsledek sporu byl ovlivněný zjištěním Ústavního soudu ve spojitosti s ČEZ. ČEZ byl založen státem, proto jej správní soud v minulosti měl za povinný subjekt. Nicméně ústavní soudci zákon poupravili.

Nové rozhodnutí ovšem zní tak, že ´´postavení tzv. povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informacím nelze odvozovat od charakteru požadované informace´´. Z toho vyplývá, že je nutné se ujistit, z jakých informačních režimů pochází. NSS trvá na tom, že jeho rozhodnutí vyplývá z aktuálního znění zákona. Politici tak mají možnost rozšířit svoji informační povinnost, když to udělají jasně.