Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Jiří Hynek: Hrozí, že prezidentské volby budou zrušeny

Minulý týden podala neúspěšná kandidátka na prezidentskou funkci Terezie Holovská žalobu Nejvyššímu správnímu soudu. V ní zpochybňuje registraci do prezidentských voleb celkem pěti kandidátů – Jiřího Hynka, Mirka Topolánka, Vratislava Kulhánka, Petra Hanniga a Marka Hilšera.

Podstatou žaloby je, že určití poslanci a senátoři v prezidentské volbě podpořili svým podpisem více uchazečů, což je podle některých ústavních právníků nepřípustné. Holovské kromě toho vadí také fakt, že sběr podpisů pro prezidentské volby probíhal v době, kdy stávajícím poslancům mandát ještě trval a zároveň nově zvoleným poslancům již vznikl, ač ještě nesložili poslanecký slib. Podepisovat kandidátní listiny tak mohly obě skupiny poslanců.

Text žaloby zpracoval Holovské právník a někdejší předseda ODS Jan Kalvoda, který ji bude v řízení i zastupovat. Holovská avizovala, že proti výše uvedeným kandidátům nic nemá, a dokonce by ji prý mrzelo, kdyby se nakonec prezidentských voleb nezúčastnili. „Člověče, nezlob se má svoje pravidla hry, tak proč by nemohla mít pravidla hry volba prezidenta?“ vysvětlila Holovská svůj postoj. Žalobou prý chce vyvolat diskusi o tom, co je a není možné v prezidentských volbách.

Kandidát na prezidenta Jiří Hynek se obává, že podaná žaloba může zpochybnit celé volby hlavy státu. Hynkův právní zástupce Aleš Gerloch uvedl, že pokud by Nejvyšší správní soud žalobě vyhověl, zpochybnil by tím dobrozdání ministerstva vnitra, které potvrdilo možnost, aby jeden poslanec či senátor podpořil více kandidátů. V minulosti ale ministerstvo vydalo stanovisko přesně opačné. „Pokud by se tvrdilo, že není přípustné, aby jednotlivý poslanec nebo senátor navrhl více kandidátů, tak chybí zákonná opora postupu. Není zde stanovená žádná podmínka časové datace, nelze vycházet z data podání,“ vysvětlil profesor Gerloch, který ústavní právo přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy i Západočeské univerzity.

Proti jeho názoru ovšem stojí jiný odborník, profesor Václav Pavlíček, který rovněž přednáší ústavní právo na obou univerzitách. Pavlíček se naopak přiklání k původnímu stanovisku ministerstva vnitra, podle kterého nesmí žádný z poslanců a senátorů zároveň podpořit vícero kandidátů: „Jednak to vyplývá přímo ze zákona, ale vyplývá to i z logiky věci. Nemůžu navrhnout někoho a zároveň mu zmařit jeho kandidaturu tím, že mu navrhnu protikandidáta.“ Nic by se podle něj nestalo, kdyby NSS uvedené kandidáty k volbám nepřipustil. Pavlíček je přesvědčen, že když se nezměnil zákon, neměl by se měnit ani jeho výklad. „Ustanovení je jednoznačné. V souladu s ním před pěti lety ministerstvo vnitra také rozhodlo a podle mého názoru stejný orgán při nezměněném textu zákona nemůže popřít své předchozí stanovisko,“ shrnul.