Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Co obnáší funkce prezidenta? Kromě mnoha povinností i příjemné požitky

Jaké to asi je být prezidentem? Takovou otázku si kromě Jiřího Drahoše jistě alespoň někdy položila spousta lidí. Nejvyšší ústavní funkce s sebou kromě „klíčů od Hradu“ přináší také další požitky a výhody.

Prezident republiky stejně jako ostatní veřejní činitelé má nárok na plat ze státního rozpočtu. Ten prezidentský v současnosti činí 252 800 korun hrubého a odvozuje se násobkem průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Kromě toho prezident dostává dalších 235 200 korun jako „víceúčelovou paušální náhradu“. Když Miloš Zeman před pěti lety začínal výkon svého prvního mandátu, jeho plat byl 186 300 korun. Od dob první republiky bylo zvykem, že prezidentský plat se nedaní, to ale změnil během svého působení na Hradě ekonom Václav Klaus. Od ledna 2011 tak plat hlavy státu podléhá běžnému zdanění, nemusí se z něj ale odvádět zdravotní a sociální pojištění – zdravotní péče je prezidentovi hrazena ze státního rozpočtu.

Kromě platu má prezident nárok i na tzv. naturální plnění, ke kterým se řadí užívání služebního vozidla (ať už s řidičem nebo bez něj), služby ochranky a právo užívat nemovitosti, které „tvoří sídlo prezidenta republiky“. Podle zákona o Kanceláři prezidenta republiky tento pojem zahrnuje kromě Pražského hradu také zámek v Lánech a Lumbeho vilu, která se nachází těsně pod Hradem nedaleko Jeleního příkopu.

Současný prezident tuto vilu využívá k bydlení, stejně jako to činil jeho předchůdce Václav Klaus. Oba jsou totiž původně „panelákoví“; Klaus bydlel na sídlišti Prosek, Zeman na sídlišti Stodůlky. Václav Havel pobýval ve své vile v Dělostřelecké ulici, což není na Hrad daleko, a tak Lumbeho vilu využíval jako ubytování pro oficiální státní návštěvy.

Po odchodu z funkce má prezident nárok na doživotní rentu 50 000 korun měsíčně plus paušál ve stejné výši, určený na plat asistenta a nájem kanceláře. Rovněž může nadále využívat služeb ochranky a ponechat si k užívání služební vůz včetně řidiče. Stalo se také nepsaným zvykem, že dotyčný si ponechává oslovení „prezident“.