Prezidenti ve světě

Aktuality o dění v zahraničí 

Co z ruského prezidenta Putina dělá ikonu takového rozměru?

Valná většina ruských občanů zbožňuje svého prezidenta Vladimira Putina. Vnímají jej jako odvážného, tvrdého, rozhodného a inteligentního panovníka. Podle nich díky němu v zemi nastal klid s jeho nástupem k moci v roce 1999, kdy skončil celostátní chaos.

V dětství Putin vyrůstal na ulicích Leningradu. Již v té době bylo znát, že si město s sebou nese prožité utrpení hladomoru a bolesti. Žádné hračky, dovolené, maso, ani sladkosti. Pobýval v činžovním domě v Baskové uličce číslo 12 v bytě bez koupelny, záchodu a jakéhokoli soukromí. Vzhledem ke gangům tvořených z tvrdých mladých kluků neměly děti povoleno hrát si venku na dvorech. Tam totiž začínali ze začátku s „malými lumpárnami“ tito nelítostní adolescenti. Někteří z nich se dostali až do nebezpečné ruské mafie. Vladimir Vladimirovič Putin si zvolil diametrálně odlišnou cestu. Z malého hocha, který se díky krušnému životu v ulicích naučil cílevědomosti, se stal důstojník KGB, a později prezident země.

Jelikož byl jako dítě slabší tělesné konstituce, nevyhnul se šikaně. Některé ze svých vlastností rozvinul už v té době, další si vyžádaly čas. Protože měl rád jud, zbavil se tak zlozvyků typických pro pouličního rváče. Výrazně se zaměřil na sport, který jej vedl k disciplíně a slušnému chování.

Minulý rok sociologové z Centra Levada zorganizovali průzkum, ve kterém se Rusů ptali, jakých vlastností si na Putinovi váží nejvíc. Téměř 20 % z nich jej považuje za statečného a silného člověka, zatímco více než 18 % jej respektuje za to, že Rusko chrání před Západem, a skoro 17 % ctí jeho politické zkušenosti. Celých 16 % k němu vzhlíží díky jeho intelektu a citu pro kulturu. Jsou mu vděční za to, že nedopustil válku. Ukončil krvavý konflikt v Čečensku. Do země přinesl stabilitu. Navíc si za jeho dlouhé vlády přilepšili i senioři. Důchody jsou dnes 14krát vyšší, než když do Kremlu nastupoval.

Části ruských občanů se zase líbí Putinův klid a sebejistota. Jinými slovy, když Rusové nevědí a bojí se, prezident je ten, kdo si má být jistý. Když tápou, on má jít vpřed. Putinovi se bravurně daří hrát roli otce ruského národa, kterému dodává patřičné sebevědomí. Je o něm také známo, že má rád zvířata. Jeho slova mnohdy způsobí společenské nevole, například v roce 2016 řekl, že „i zvířata bezdomovci jsou neoddělitelnou součástí městských ekosystémů. “ Proto se neustále zpřísňuje zákon o zacházení se zvířaty.

Je patrné, že se Putin zapíše do historických dějin. Název jeho mise je „Velké Rusko“. Již v prosinci 1999 napsal památnou programovou stať, ve které dal Rusku 150 let na to, aby se zařadil mezi světové lídry. I přes obrovskou vlny kritiky mnoha světových zemí se Vladimir Putin znovu stal hlavou ruského státu. O jeho osobě byla napsána řada knih. Zatímco pro některé je značně kontroverzní osobou, jiní jej doslova milují. Je ale dobré zmínit, že za jeho vlády došlo ke kladným změnám v ruské ekonomice a pozitivním posunům vpřed v ruské společnosti.