Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Do Prahy dorazila zástupkyně šéfa OSN Amina Mohammedová. Jako muslimka promluvila i o islámu a terorismu.

Hlavní město ČR poctila svou návštěvou jedna z nejvyšších žen OSN Amina Mohammedová. Do Prahy přijela kvůli jednání Hospodářské a sociální rady OSN ECOSOC. V současnosti působí ve funkci zástupkyně generálního tajemníka OSN.

V rozhovoru pro Radiožurnál se Mohammedová rozpovídala i o svých začátcích. Zdůraznila, že pochází z prostředí, ve kterém se denně lidé potýkají se skutečnými problémy. Odtud vychází její nejsilnější životní zkušenosti. Co se týče její kariéry, za celou dobu nabrala zkušenosti z fungování parlamentu, s vládou, s výkonnou mocí a občanskou společností. To jsou znalosti, se kterými přišla do OSN.

Její kořeny sahají do muslimské víry. Mohammedová si je vědoma současného strachu z islámu, který panuje všude po světě, nejvíce v Evropě. Proto zdůrazňuje, že „se muslimové nerodí jako teroristé. Existují důvody, proč se lidé takto chovají. “ Islám totiž nepodporuje násilí, ale mír. Myslí si, že dnešní strach pramení z nedostatku informací o kořenech islámu. Doufá, že se OSN podaří přiblížit informace lidem tak, aby se společnost vyhnula informačnímu vakuu.

Její přítomnost na jednání má své opodstatněné vysvětlení. Členské země nyní vedou rozsáhlé diskuze o implementaci Cílů udržitelného rozvoje 2030. Díky svým zkušenostem si je Amina jistá, že jednání podpoří vhodnými argumenty. Jejím hlavním cílem je zajištění integrity a jasné vysvětlení důvodu spolupráce jako mezinárodní společenství. Tento projekt by měl přispět ke zlepšení životních podmínek všech lidí na světě. Mohammedová stála na začátku při tvorbě agendy. Společně členské státy OSN řeší 17 cílů, na kterých se dohodly v roce 2015. Každý rok v září se pak zástupci těchto států setkají v New Yorku, kde hodnotí své postupy a pokroky při plnění oněch cílů.

Mohammedová apeluje na zajištění potřebných investic, nejen v rozvojových zemích. Je si jistá, že správné nastavení finančních systémů je nutné i v rozvinutých zemích. To vede ke snížení problémů jako migrace nebo terorismus. Klade důraz na to, aby „každý účastník problému byl i součástí jeho řešení. “ Na otázku o důležitosti jednotlivých cílů Mohammedová odpověděla, že v centru stojí převážně genderová vyváženost. Ta se dotýká ekonomie, změn klimatu, dobré nálady ve společnosti atd.

Zástupkyně generálního tajemníka OSN se během rozhovoru rovněž vyjádřila na téma začínající mladé generace v rozvojových zemích. Upozornila na důležitost vzdělání. Domnívá se, že by mladí lidé neměli jen chodit do práce, ale měli by mít snahu něco změnit. Například pokud jste lékař, měli byste podle ní vládě říci, jaké jsou kroky ke změně k lepšímu, v tomto případě více sester, nové přístroje atd.

Ona sama v různorodosti vidí sílu. V jednotě a univerzálnosti zase cestu vpřed. Podle ní je důležité zapojovat mladé občany do budování lepších zítřků. Apeluje proto na všechny vlády, aby spolupracovali a věřili sami v sebe. Jelikož všichni toužíme po dosažení míru. A na konci toho všeho jsme my, lidé.