Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Kardinál Dominika Duka pokáral prezidenta kvůli účasti na komunistickém sjezdu

Minulý týden byly z Vatikánu do Prahy přivezeny ostatky někdejšího pražského arcibiskupa Josefa Jaroslava Berana (* 1888 – U 1969). Beran byl pro svou obhajobu lidské svobody a zápas s otrockými režimy vězněn jak nacisty, tak komunisty. V totalitních věznicích a internačních táborech protrpěl více než 15 let. Poslední roky života strávil jako vyhnanec ve Vatikánu. Jako jediný Čech byl pohřben vedle 91 papežů v bazilice sv. Petra.

V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení. V lednu letošního roku proto povolil papež František převoz Beranových ostatků do rodné země. Po transportu vládním speciálem se v sobotu dopoledne procesí s ostatky kardinála Josefa Berana vydalo ze Strahovské baziliky směrem na Hradčany, a nakonec do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Začal tak hlavní den slavnostního přivítání kardinála Berana ve vlasti.

V bazilice na Strahově byly ostatky kardinála Berana přes noc na připomínku toho, že v tomto místě pronesl své poslední kázání před zatčením komunistickými bezpečnostními složkami 18. června 1949.

Slavnostní přivítání kardinála Berana pak proběhlo na mši, kterou sloužil kardinál Dominik Duka. Při kázání připomněl, že sv. Vojtěch i kardinál Beran řešili stejné otázky bytí či nebytí národa, jako se řeší dnes. Vždy jde o člověka, o lidství. „Obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití, jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů.“

V souvislosti s terorem, který člověku přinesly totalitní režimy, Duka varoval, že zlo zpravidla přichází plíživě a nenápadně. Přestože kardinál s prezidentem spolu mají dobré vztahy, Duka ve své řeči Zemanovi vyčetl účast na sjezdu komunistické strany a vyzval jej k odpovědnosti za osud národa: „Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo,“ řekl kardinál.