Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Nejvyšší soud vrátil kauzu „Hitler je gentleman“ na začátek

Obvodní soud pro Prahu 1 má znovu na stole kauzu novináře Ferdinanda Peroutky a prezidenta Miloše Zemana. Ten novináři přiřkl autorství článku „Hitler je gentleman“, o kterém však není jisté, zda vůbec kdy existoval. Peroutkova vnučka proto na prezidenta podala žalobu. Nejvyšší soud (NS) tento týden spor o omluvu za toto tvrzení vrátil k projednání obvodnímu soudu. V úterý to oznámila vnučka slavného novináře Terezie Kaslová.

Článek, o kterém je řeč, zmínil prezident Zeman ve svém projevu k výročí konce holokaustu. Řekl, že Peroutka v časopise Přítomnost vydal článek s titulkem „Hitler je gentleman“. Podle Zemana text mimo jiné obsahoval výrok „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Později se ukázalo, že autorem výroku není Peroutka, ale Jan Stránský. Zeman byl následně požádán, aby článek v časopise Přítomnost dohledal, to se ale nepodařilo. I přesto Zeman trvá na tom, že takový článek četl „vlevo dole“. Dokonce vypsal odměnu tomu, kdo článek najde. Historici se však shodli, že takový článek neexistuje.

Česká justice sice uznala nárok Kaslové na omluvu ohledně nepravdivého nařčení jejího dědečka, Hrad se ale ve stanové lhůtě neomluvil. Měl na to 7 dní od nabytí právní moci tehdejšího rozsudku. Kaslová proto podala návrh na výkon rozhodnutí prostřednictvím ukládání donucovacích pokut. NS v roce 2016 odložil vykonatelnost tohoto pravomocného rozhodnutí do doby, než vyřeší obě podaná dovolání.

Podle právníka Peroutkovy vnučky Františka Vyskočila NS dospěl k závěru, že by žaloba měla být vedena podle jiného zákona. Vypadá to, že byla chyba, když ČR zastupovala Kancelář prezidenta republiky (KPR), nikoli jedno z ministerstev. Spor je také o to, zda hlava státu nese zodpovědnost za své výroky. Podle NS odpovědnost padá na bedra České republiky. Vyskočil tento názor odmítá a tvrdí, že prezident naopak za své výroky zodpovědný je. Skutečnost, že Nejvyšší soud zrušil rozsudky obou předchozích instancí a spor vrátil na začátek řízení se právníkovi příliš nezamlouvá. Myslí si, že soud mohl s verdiktem přijít dříve než po 17 měsících.

Kaslová je připravena o čest svého dědečka dále bojovat. Podle mluvčího Zemana Jiřího Ovčáčka je KPR připravena předložit důkazní materiál na jejich obhajobu. Dovolání k Nejvyššímu soudu totiž podaly obě strany sporu.