Prezidenti ve světě

Aktuality o dění v zahraničí 

Kuba chystá změnu ústavy, částečně povolí svobodné podnikání

Reforma ústavy, to je hlavní téma tohoto týdne na daleké Kubě. Komunistická země se připravuje na novou éru po ukončení vlády bratří Castrů, kteří byli u moci bezmála půl století. Státní média v pondělí zveřejnila informaci o tom, že na konci týdne má parlament vybrat členy komise, kteří budou zodpovědní za sepsání nové ústavy.

Vůdčí role komunistické strany zůstane v ústavě zachována, bude ale posílena pravomoc parlamentu a limitována doba vlády čelních představitelů Kuby. Ke změnám ve svobodě projevu nebo v práci médií podle všeho nedojde, a budou tak nadále podléhat omezením. Největší změny nastanou pravděpodobně ve vládě. Sám Castro během jarních voleb řekl, že by měl prezident vládnout maximálně dvakrát pět let s tím, že by stanovil i věkovou hranici pro výkon funkce.

Stranický deník Granma spekuluje o tom, že se v rámci reformy značně posílí úloha parlamentu, který má nyní 605 poslanců a schází se jen dva dny v roce, aby formálně schválil zákony sepsané komunistickým vedením. Deník píše o tom, že by se z pozice poslance mohla stát placená práce se vším všudy a parlament se stal regulérním zákonodárným orgánem.

Ústava v dnešní podobě vznikala za vlády Fidela Castra. V té době ostrov patřil k partnerům Sovětského svazu v zámoří. Jediným zaměstnavatelem byl tehdy stát. Ve hře je podle některých i možnost povolení dvojího občanství, díky kterému by Kubánci mohli navštěvovat rodinu žijící v exilu. Očekává se i částečné povolení soukromého podnikání, které je na Kubě již několik let realitou, avšak ústava zakazuje příjmy, které pocházejí z “vykořisťování práce druhých”.

Dcera stranického vůdce Raúla Castra, Mariela Castrová jako aktivní poslankyně bojuje za uzákonění manželství stejného pohlaví. Vede kampaň za legalizaci homosexuálních sňatků, na svoji stranu se snaží získat i nového prezidenta Miguela Díaze-Canela. Existuje tady šance, že ke schválení homosexuálních manželství skutečně v rámci změn režimu nakonec dojde.