Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident podepsal novelu vodního zákona, ruší nesmysly a je přísnější na „čuňata“

Jak je v české Ústavě zakotveno, posledním krokem k přijetí zákona podle legislativního procesu je podpis prezidenta republiky. Prezident zároveň disponuje právem veta, které ho opravňuje vrátit přijatý zákon zpět do Parlamentu. Miloš Zeman včera podepsal důležitou novelu zákona o vodách, obecně nazývaného vodní zákon.

Změna zákona ruší některé absurdity a klade přísnější požadavky na nakládání s odpadními vodami z jímek u rodinných domů. Nadále tak nebude možné pokoutně vyvážet obsah jímek například na pole nebo do lesa.

Vodní zákon po poslední novelizaci zakázal zřizovat v záplavových územích tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Tato změna se dotkla především dětských letních táborů a skautů a jejich oblíbených tábořišť u řek nebo potoků. Foglarovští Hoši od Bobří řeky by si za platnosti současného zákona u vodního toku tábor postavit nesměli. Novela, kterou dnes prezident Zeman podepsal, tento zákaz ruší a opět umožňuje zřizovat stanové tábory v záplavových územích.

Součástí novely se stalo i ustanovení, které umožní bezplatné čerpání povrchových vod také pro lesní školky, nejen pro zemědělce.

Další novinkou je, že do budoucna lidé budou muset doložit vodoprávnímu úřadu nebo inspekci likvidaci odpadu z jímek za poslední dva kalendářní roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů. Mělo by v něm být mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona. Povinnost začne platit od roku 2021.

Na rozdíl od původních záměrů v reakci na problémy se suchem, novela nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštění odpadních vod. Nově ale bude poplatky namísto České inspekce životního prostředí spravovat Státní fond životního prostředí.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ve Sněmovně uvedl, že kvůli rostoucímu nedostatku vody v zemi plánuje ve spolupráci s ministerstvem zemědělství obsáhlejší novelu vodního zákona.