Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Knihovnu Václava Havla čeká další zdržení, Ústavní soud odmítl Bakalovu stížnost

Knihovna Václava Havla byla na popud byznysmena Zdeňka Bakaly založena 26. července 2004 ve formě obecně prospěšné společnosti, inspirována americkou tradicí prezidentských knihoven. K roku 2011 se podle oficiálních stránek jednalo o jediný takový projekt na evropském kontinentu.

Účelem knihovny je sbírání a shromažďování všech materiálů (obrazových, zvukových i písemných) a dalších artefaktů a myšlenek dramatika, disidenta a posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla za účelem jejich digitalizace, dokumentace a výzkumu a propagace této osobnosti. Knihovna organizuje přednáškovou činnost, uskutečňuje konference, pořádá edukativní akce pro střední školy a podílí se na vydávání publikací. V září 2015 se ředitelem se stal Michael Žantovský, programovým ředitelem je spisovatel a novinář Jáchym Topol.

Na jaře 2011 představil Zdeněk Bakala plán přesunout sídlo knihovny do domu U Drahomířina sloupu na Loretánském náměstí (Hradčany) po plánovaných úpravách italského architekta Ricarda Bofilla.

Uhelný baron Zdeněk Bakala je vlastníkem domu, koupil jej s deklarovaným úmyslem vybudovat zde sídlo Havlovy knihovny. Většina původních nájemníků se na Bakalův popud a za finanční kompenzaci z domu odstěhovala, jediný Bohumil Vejtasa se odstěhovat odmítl, na místo toho po několika necitlivých zásazích do domu podal žalobu proti územnímu rozhodnutí o přístavbě a přeměně historického domu na polyfunkční objekt. Městský soud Vejtasovi vyhověl a zrušil část územního plánu. Kromě toho nařídil magistrátu, aby znovu otevřel a zrevidoval řízení o umístění stavby.

Proti těmto verdiktům směřovala stížnost Zdeňka Bakaly. Ústavní soud ale stížnost odmítl, jak plyne z publikovaného usnesení senátu. V rozhodování justice totiž nezjistil žádné porušení Bakalových základních práv. Po několika letech zdržení se tak termín dokončení přestavby historického domu na pražských Hradčanech odkládá na neurčito.