Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Drahošův tým se přetavuje ve spolek „Občané pro“, v čele je bývalý diplomat Kolář

Nedávno vznikl nový politický spolek „Občané pro“, do kterého přichází noví členové z bývalého volebního týmu kolem poraženého kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše. Ten už ale svůj spolek má, jmenuje se „Společně pro Česko“.

Spolek „Občané pro“ založilo několik veřejně známých osobností v polovině minulého měsíce. Jedním z hlavních iniciátorů je bývalý velvyslanec v Rusku, Švédsku, Irsku, a USA Petr Kolář. Mezi zakladateli najdete i jméno Jana Bubeníka známého jako „headhuntera“ a Libora Grubhoffera působícího na postu ředitele Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Ve funkci místopředsedy vystupuje Mikuláš Bek, mezi členy patří i Jana Vohralíková, která v současnosti pracuje jako kvestorka České zemědělské univerzity, advokát Karl Šturm, dramatik Jan Drbohlav, či ředitelka Dejvického divadla Eva Kejkrtová Měřičková. Členství potvrdil i Kolářův bratr Pavel, který se může pyšnit pozicí ředitele Národního bezpečnostního úřadu z dob minulých.

V těchto dnech spolek buduje webové stránky. Jako nejbližší cíl si stanovili senátní a komunální volby. V původním plánu bylo vstoupit do politiky prostřednictvím politické strany, kterou by založili. K takovému rozhodnutí ovšem nedošlo, a tak zůstali u spolku. Smysl vidí v podpoře konkrétních osob, adeptů, se kterými je spojují hodnoty vytvořené ve spolku, tzv. Desatero. Celkový počet členů vychází na 30. Výhodou je pestrost odborných zkušeností sdružených osobností, jež působí v různých oborech. Kandidátům se tak dostane kromě jiného i odborné pomoci. Kolář se nechal slyšet, že „podpoří jen ty, kteří o jejich podporu budou stát.“ Dodal, že je možné, že někteří členové do politiky později vstoupí. Tuto variantu nevyloučil ani u sebe.

Jak již bylo řečeno, někteří členové spolku fungovali jako podpora v Drahošově volebním týmu. Týká se to, například, bratrů Kolářových a Kateřiny Procházkové zodpovědné za mediální činnost. Dnes přestoupila do spolku „Občané pro“ a stará se opět o média. Zatímco Kolářův spolek je označován jako ryze politický spolek, nově vzniklé „Společně pro Česko“ je dle Drahoše apolitické. Neúspěšný prezidentský kandidát si včetně spolku jako cíl vytyčil i vstup do Senátu, kam chce letos kandidovat. Hlavním tématem spolku jsou problémy české společnosti. Nabízí se tedy otázka, zda mezi příznivci Drahoše z dob prezidentské kampaně a současnými členy Kolářova spolku nedošlo ke konfliktu? Bývalý diplomat tyto spekulace razantně odmítá. Dodává, že jeho spolek chce Jiřího Drahoše podpořit v rámci jeho kandidatury v senátních volbách za Prahu 4. Vedoucí spolku „Občané pro“ tak trvá na tom, že chce spolupracovat i s ostatními spolky, které si kladou podobné cíle.

Spolek „Občané pro“ by se rád zapojil do veřejné diskuze ohledně směřování České republiky. Usiluje o prozápadní orientaci země. Jako cíl si stanovil i zvyšování sebevědomí českých občanů, čímž tak chtějí pracovat na hrdosti našeho národa. Nesouhlasí se všemi druhy extremismu, populismu a demagogie. Momentálně se spolek snaží o pořádání besed, jinými slovy zaměřit svou činnost osvětou především na mladou generaci.

Jeden z místopředsedů spolku Mikuláš Bek, který je zároveň rektorem Masarykovy univerzity v Brně, se rozhodl do politiky vstoupit. Již v únoru přišel s novinou, že kandiduje do Senátu. Zdůrazňuje, že členství ve spolku a ucházení se o post v horní komoře Parlamentu spolu nepřímo souvisí. Vysvětluje, že „společným rysem je úsilí o sblížení demokratických sil. Tak jako se při volbě do Senátu chci opírat o podporu vícero stran, tak i ve spolku vidím platformu k dialogu zvláště středopravé části politického spektra.“ Zatím nedokáže s jistotou říct, jak si spolek bude počínat v budoucnu.