Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Zeman už má vybráno, koho jmenuje předsedou Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud je spolu s Nejvyšším soudem vrcholný článek soustavy správního soudnictví. Rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích ve věcech správních, tj. žalobách osob proti orgánům veřejné moci. Kromě toho Nejvyššímu správnímu soudu přísluší i zvláštní agenda, např. rozhodování ve věcech volebních, o rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti politických stran a hnutí nebo o některých kompetenčních sporech. NSS sídlí v Brně.

Činnost Nejvyššího správního soudu byla zahájena kvůli chybějícímu zákonu až v roce 2003. Prvním předsedou se stal JUDr. Josef Baxa (*1959). Tomu letos v říjnu vyprší mandát a prezident tak musí vybrat jeho nástupce, přičemž zákon mu ukládá vybírat ze stávající třicítky soudců kolegia NSS. Baxa je přesvědčen o odborných kvalitách každého z nich a s nadsázkou prohlásil, že by „předsedy“ mohl losovat i papoušek.

Prezident Miloš Zeman uvedl, že Baxova nástupce má už téměř s určitostí vybraného. „Radil jsem se o tom s mnoha lidmi, mimo jiné s mojí členkou expertního týmu Marií Benešovou,“ podotkl. Připomněl, že Benešová byla ministryní spravedlnosti a nejvyšší státní zástupkyní, takže je jako poradní hlas nanejvýš povolaná. Konkrétní jméno ale zatím prezident prozradit odmítá, protože se s vybraným kandidátem ještě nestihl setkat. „Nevím, jestli moji nabídku přijme. Ale pokud ano, tak to samozřejmě včas oznámím,“ dodal Zeman.

Podle justičních kuloárů je prezidentovým favoritem dosavadní místopředseda NSS JUDr. Michal Mazanec (*1951). V právnických kruzích je znám především jako autor tzv. červené sbírky, ve své době jediné české sbírky soudních rozhodnutí ve správních věcech. Vzhledem k tomu, že zákon limituje soudce věkem 70 let, mohl by funkci předsedy NSS vykonávat už jen tři roky. To ale prezidentovi pravděpodobně vadit nebude a využije Mazancových kvalit, byť jen na omezenou dobu.