Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezidenta v OSN zastoupil Jan Hamáček, děkoval USA a zkritizoval ruskou anexi Krymu

Na každoročním Valném shromáždění OSN letos prezidenta Miloše Zemana zastoupil pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Zeman před VS OSN vystoupil loni, letos dal před zaoceánským letem do New Yorku přednost jinému programu.

Hamáček do New Yorku přiletěl z Chicaga, kde se zúčastnil několika slavnostních akcí a sešel se s krajany. Mimo jiné se zúčastnil galavečeře s českými emigranty a potomky významných českých osobností – pravnučkou T. G. Masaryka, pravnukem Alfonse Muchy či vnukem někdejšího starosty Chicaga Čermáka. Ve svém projevu před nimi vyzdvihl historickou roli USA při vzniku ČSR a historické vazby mezi oběma zeměmi. „V těžkých časech byly Spojené státy vždy na naší straně, pouta mezi našimi zeměmi byla vždy silná. Hodnoty, kterých si Američané váží – demokracie, svoboda, lidská práva a právní stát – se staly základem nově vznikajícího Československa,“ připomněl Hamáček.

Své vystoupení u řečnického pultu Valného shromáždění zahájil Hamáček připomínkou smyslu existence OSN, jímž je ochrana míru, lidských práv, spravedlnosti a sociálního pokroku. „Všichni chápeme, že je potřeba zreformovat Radu bezpečnosti OSN tak, aby odrážela realitu dnešního světa. Bohužel v minulých letech ji charakterizuje blokovací taktika spíše než spolupráce. Toto selhání se projevuje v několika brutálních konfliktech od Sýrie po Jemen,“ řekl Hamáček.

Hamáček v projevu také připomněl dvě výročí, která si letos Česko připomíná – jednak 50 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy a 100 let od vzniku Československé republiky. Svou řeč zakončil odkazem na prvního prezidenta ČSR Tomáše Garrigua Masaryka, který řekl, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. A totéž podle Hamáčka musí platit o OSN.