Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident podepsal novelu trestního zákoníku, zavádí trestný čin maření spravedlnosti

Prezident dnes jako poslední článek zákonodárného procesu podepsal novelu trestního zákoníku, která zavádí nový trestný čin „maření spravedlnosti“. Skutková podstata má postihovat vědomé předkládání falešných nebo pozměněných důkazů, stejně jako třeba navádění ke křivé výpovědi či obvinění.

Za nově zavedený trestný čin budou moci soudy uložit trest až deset let odnětí svobody. Návrh podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) míří například na padělané směnky nebo na smlouvy s účelově nesprávným datem. Tomu, kdo by předložil důkaz, o němž ví, že je padělaný nebo pozměněný, a to v úmyslu, aby byl použit jako pravý, by měly v základní sazbě hrozit až dva roky vězení.

Kritici změny tvrdí, že maření spravedlnosti nadměrně posiluje postavení státního zastupitelství a policie a je útokem na obhajobu.

Kromě zavedení nového trestného činu novela také zavádí u trestného činu úplatkářství trestnost nepřímého slíbení nebo požadování úplatku. U korupce bude rozšířena určitou formu účinné lítosti. Mohla by se vztahovat i na člověka, jenž už požadovaný úplatek poskytl a hned potom to oznámil policii, nejen na případy, kdy požadovaný úplatek pouze slíbí.

Novela trestního zákoníku nabude účinnosti počátkem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy počátkem února příštího roku.