Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Starostové více než 50 měst a obcí chtějí pozastavit kanál Dunaj-Odra-Labe

Starostové 56 měst a obcí z okolí plánované trasy koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL) požádali ve společném memorandu vládu, aby pozastavila rozhodování o pokračování přípravy tohoto projektu. Obrovské vodní dílo, jehož velkým zastáncem a propagátorem je současný prezident Zeman, má stát stovky miliard korun. Studie proveditelnosti bude předložena vládě na podzim.

Memorandum podle senátorky Jitky Seitlové (KDU-ČSL) podepsali zástupci měst a obcí, ve kterých žije dohromady téměř 112.000 obyvatel. Starostové navrhují, aby byla vypuštěna chráněná územní rezerva průplavu a ukončeno financování přípravy záměru, pokud nebude prokázán zcela nezpochybnitelný přínos této stavby pro jednotlivé regiony a Českou republiku.

Starostové měst a obcí se podle Seitlové obávají nepříznivého vlivu stavby a provozu DOL na povrchové vodní toky a koloběh podzemních vod. Některé obce nesouhlasí s vedením koridoru napříč jejich územím a nelíbí se jim zábor tisíců hektarů zemědělské půdy. „Memorandum jsem spolu se senátorem Petrem Orlem (Zelení) zaslala ministrovi dopravy, vládě a premiérovi Andreji Babišovi,“ uvedla Seitlová.

Projekt DOL by podle jeho zastánců přinesl nové ekonomické možnosti podél trasy, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v Česku a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v celé zemi. Kritici také argumentují tím, že projekt je v době propojených železničních a dálničních sítí zbytečný.