Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

„Zemanův vodní kanál“ Dunaj-Odra-Labe se vyplatí, tvrdí studie proveditelnosti

Obrovský vodní projekt koridoru Dunaj-Odra-Labe za více než 500 miliard má ekonomický smysl, tvrdí studie proveditelnosti, kterou vypracovalo ministerstvo dopravy. Studie však doporučuje dílo ve variantě bez Labe, projekt se zahrnutím této řeky označil dokument za „rizikový“. Výstavbu kanálu, jehož první projekt vznikl už v roce 1901, dlouhodobě prosazuje prezident Miloš Zeman.

Studie posuzovala různé varianty výstavby vodního koridoru a hodnotila vlivy kanálu z dopravního, vodohospodářského, energetického i rekreačního hlediska. „Jako každé vodohospodářské dílo by měl vodní koridor více funkcí: zadržování vody při povodních, zásobárny vody za sucha, dopravní, energetickou nebo třeba rekreační. To není nový vynález, to je realita,“ uvedl prezidentův zmocněnec pro vodní cesty Petr Forman.

„Největší smysl má splavnění a propojení Dunaje a Odry. Labská větev koridoru z důvodu velmi vysokých investičních nákladů v podobě dlouhých plavebních tunelů snižuje efektivitu celého projektu. Celkové investiční náklady projektu ve variantě propojení všech tří řek jsou 582 miliard korun, ve variantě propojení pouze Dunaje a Odry pak 281 miliard,“ uvedl ke studii proveditelnosti tehdejší ministr dopravy Dan Ťok.

Výsledky studie nyní projedná monitorovací výbor složený ze zástupců ministerstev, univerzit, krajů a zainteresovaných subjektů včetně zástupců Slovenska a Polska. Následně se k materiálu vyjádří další zainteresované komise a úřady včetně vlády.

Ekologové projekt dlouhodobě kritizují s tím, že by dílo narušilo zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy. „Stavba by narušila krajinu a vodní režim. Budeme mít co dělat, abychom vůbec udrželi vodu v krajině pro základní životní a biologické funkce, nelze ji pumpovat do tohoto technického díla,“ obává se Jan Piňos z Hnutí Duha.