Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

První dáma Ivana Zemanová se na Pražském hradě setkala s dobrovolnými dárci krve

Manželka prezidenta republiky Ivana Zemanová se v úterý na Pražském hradě setkala s představiteli Českého červeného kříže a dobrovolnými dárci krve z celé České republiky.

Prezident Českého červeného kříže Marek Jukl jménem všech přítomných paní Zemanovou pozdravil, poděkoval za přijetí, které je podle něj kromě poděkování dárcům také symbolem důležitosti dárcovství krve. Ivaně Zemanové byli dárci krve jednotlivě představeni a setrvali s ní v rozhovoru při symbolické číši červeného vína. Podělili se i o zkušenosti z dárcovství krve, neboť první dáma rovněž patří mezi dárce.

První dáma dárcům krve poděkovala, vyjádřila svůj obdiv činu, který je darováním života druhému, neznámému člověku a popřála přítomným hodně zdraví. Každému z nich pak předala drobný dárek jako upomínku na přijetí na Pražském hradě. Dárci krve poté absolvovali prohlídku běžně nepřístupných reprezentačních prostor Pražského hradu s odborným výkladem.

Tradici přijetí dárců krve na Hradě zahájil prezident Ludvík Svoboda, po vzniku ČR ji obnovil Václav Havel a pokračuje každoročně dosud. Má zdůraznit celospolečenský význam bezpříspěvkového dárcovství krve, do kterého se může zapojit každý zdravý člověk. Dobrovolní dárci mají dokonce ze zákona nárok na pracovní volno.