Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Sucho v Česku

Zadržování vody v krajině bude jednodušší, prezident podepsal novelu zákona

Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině by mohly do budoucna vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení. Poslaneckou novelu stavebního zákona a zákona o vodách, která to má umožnit, ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman. Novelizace je dílem poslanců ČSSD, ANO, SPD a KSČM.

Nová úprava se bude vedle terénních úprav týkat i vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru. Návrh vychází ze záměru, který loni v létě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a má usnadnit vznik opatření, která pomohou v krajině zadržovat vodu. Jednat se bude zejména o tzv. retenční nádrže, které mnozí hospodáři již úspěšně budují.

Ke stavbě malého vodního díla tak už nebude vyžadováno územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí jen závazné stanovisko orgánu územního plánování. K ohlášení vodního díla i terénních úprav nemá být nutné závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, pokud nepůjde o zvláště chráněná území, například národní parky, chráněné krajinné oblasti nebo rezervace.

Při projednávání ve Sněmovně někteří poslanci kritizovali, že návrh vyřazuje z rozhodování orgány ochrany životního prostředí. Ministr zemědělství Toman (ČSSD) jim musel vysvětli, že vodoprávní úřady spadají pod odbory ochrany životního prostředí, takže ty se jimi stejně budou zabývat.