Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezidentský pár se zúčastnil požehnání opravené kapličky Ploskovské Panenky Marie

Prezident republiky Miloš Zeman se společně s manželkou Ivanou Zemanovou zúčastnil slavnostního požehnání opravené kapličky zvané Ploskovská Panenka Maria v Lánech. Novogotický pískovcový pomník s křížem věnovaný Bohorodičce nechala ve druhé polovině 19. stol. postavit kněžna Leontina z Fürstenberka, které zde měla Panna Marie předpovědět očekávané narození syna.

Zeman v krátkém proslovu poděkoval všem, kteří mají zásluhu na opravě kapličky, připomněl její historii a na závěr vyzval ke společné modlitbě Otčenáše.

„Vážený pane starosto, vážený pane faráři, vážený pane řediteli Lesní správy a vážený pane Pošto, protože právě Vy jste to byl, když jsem se vytahoval na Masarykově vatře, že už jsme všechno v lánském parku spravili, tak jste mě upozornil na tento objekt, kterému se, nevím proč, říká kaplička, i když bych spíše řekl, že jsou to boží muka,“ upozornil na úvod prezident.

„V každém případě bych vám rád připomněl její historii. Byla postavena, ať už kaplička nebo boží muka, jako poděkování Panence Marii za to, že se kněžně Leontině narodilo dítě. A já si myslím, že to je krásné, protože, jak se říká, dítě je dar Boží,“ pokračoval. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo se o tuto opravu zasloužili, a těším se, že se sejdeme i u té lesní brány, protože i to je dílo Fürstenbergů, a měli bychom si vážit těch, na něž navazujeme,“ dodal prezident.

Na závěr pak Miloš Zeman vyzval ke společné modlitbě: „Protože u kapličky, a tím bych skončil, u kapličky se má občas konat mše, což ne vždy jde, tak, milý pane faráři, předpokládám, že při ukončení tohoto obřadu se všichni pomodlíme Otčenáš.“