Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Pro zachování pravomocí prezidenta jsou tři pětiny Čechů, ukázal průzkum

Český prezident by si měl zachovat pravomoc udělit amnestii, milost či zmírnit trest odsouzeným osobám. Přesvědčena je o tom podle průzkumu CVVM (Centra pro výzkum veřejného mínění) více než polovina občanů. Pro zúžení prezidentských pravomocí se vyslovila zhruba pětina dotázaných 14 procent občanů by naopak pravomoci prezidenta rozšířilo.

V porovnání s předchozím šetřením letos stoupl počet těch, kteří míní, že by prezident měl mít pravomoc zastavit soudní řízení proti obviněným, a to samostatně. Pro tuto variantu se vyslovilo 32 procent lidí, 36 procent by vyžadovalo souhlas jiné politické instituce a podle 28 procent by udělení amnestie, milosti a zmírnění trestu odsouzeným osobám vůbec nemělo v pravomoci prezidenta být.

Pravomoc jmenovat a odvolávat rektory veřejných vysokých škol a jmenovat profesory přisoudilo prezidentovi 32 procent lidí. Z časového hlediska posílil názor, že prezident by tuto pravomoc neměl mít, a naopak klesl podíl těch, kteří by to podmínili souhlasem jiné instituce.

Co se týče role prezidenta při jmenování soudců Ústavního soudu, nejpočetnějších 46 procent lidí se přiklání k tomu, aby hlava státu jmenovala všechny soudce se souhlasem jiného ústavního činitele. Čtvrtina populace si přeje, aby prezident sám jmenoval jen část ústavních soudců a 12 procent dotázaných je pro systém, kdy prezident jmenuje všechny soudce sám.