Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Neziskové organizace žádají Brusel o zastavení přípravy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Celkem osmnáct ekologických organizací z Německa, Polska, Slovenska, České republiky a Rakouska žádá zastavení příprav kanálu Dunaj-Odra-Labe, který dlouhodobě propaguje český prezident Miloš Zeman. Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius a pro dopravu Adina Vălean obdrželi otevřený dopis, ve kterém organizace varují před dopady výstavby nesmyslného projektu na životní prostředí a ekonomiku.

Podle organizace Arnika v přípravě projektu vodního díla pokračují česká a polská ministerstva a usilují o to, aby se kanál DOL stal součástí Transevropské dopravní sítě. Tím by stavba mohla být spolufinancována z bruselských fondů.

„Mamutí kanál Dunaj-Odra-Labe přímo odporuje právním předpisům EU, jako je Rámcová směrnice o vodách nebo směrnice O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, podle které se vyhlašují lokality v soustavě Natura 2000. Žádáme proto Evropskou komisi, aby tento projekt za žádných okolností nepodpořila. Česká vláda by měla konečně uznat, že výstavba nedává žádný smysl z ekologického, ani ekonomického hlediska. Investice by proto měly putovat do již existující a fungující infrastruktury než do nových vodních cest,“ uvedla Nikol Krejčová, odbornice na ochranu přírody z ekologické organizace Arnika.

„Projekt za 23 miliard eur zásadně porušuje pokyny EU v oblasti ochrany přírody a životního prostředí a nikdy se nesmí realizovat. Dopady na říční krajinu by byly katastrofální,“ zdůraznil předseda organizace na ochranu přírody BUND Olaf Bandt. BUND patří se 440 tisíci členy k největším německým ekologickým spolkům.

Proti kanálu Dunaj-Odra-Labe se loni postavilo také 56 starostů měst a obcí v Moravskoslezském kraji. Kvůli územním rezervám určeným pro koridor se nemohou už desítky let rozvíjet. Kanál obce připraví o tisíce hektarů kvalitní zemědělské půdy, přinese výrazné zhoršení bilance vody v krajině a snížení spodních vod. Stavba některá města, jako například Polom a Nový Jičín, rozdělí a částečně zboří.