Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Na Pražský hrad se vrátil orel Svaté říše římské na Leopoldově kašně

Na vrchol Leopoldovy kašny na druhém nádvoří Pražského hradu se vrátil znak orla Svaté říše římské doplněný znakem Českého království. Má připomínat, že Pražský hrad býval centrem Svaté říše římské. Vrcholový prvek kašně chyběl od roku 1918, kdy byl po vzniku republiky orel odstraněn spolu s několika dalšími symboly z doby monarchie.

„Obnovením původní kompozice kašny císaře Leopolda chceme připomenout skutečnost, že Pražský hrad býval centrem Svaté říše římské,“ uvedl ředitel odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Petr Kroupa. Kopii originálu císařského orla z roku 1686 vyrobili restaurátoři Petr Douda a Petr Beneš. Umělecká malba 24 karátovým zlatem a stříbrem je dílem restaurátorky Dagmar Hamsíkové Junkové. Jednotlivé prvky i spojovací materiál jsou podle Kroupy shodné s originálem.

Leopoldova kašna z roku 1686 se nazývá podle císaře Leopolda I. Habsburského (9. června 1640 – 5. května 1705). Českým králem byl korunován 14. září 1656 na Pražském hradě a císařem Svaté říše římské 1. srpna 1658. Leopold I. se mimo jiné pokusil zahájit dostavbu chrámu svatého Víta. Základní kámen byl položen 3. září 1673, po čtyřech letech byla však tato aktivita ukončena z finančních důvodů.

Je třeba podotknout, že Orla Svaté říše římské nelze zaměňovat s orlem Rakouského císařství, které heraldickou figuru orla převzalo do znaku v roce 1804. Rakouský orel je bez svatozáře a má řadu dalších pozměněných atributů. Na jiných místech v areálu Pražského hradu se znaky Svaté říše římské zachovaly nepřetržitě, například na Matyášově bráně, Herkulově kašně v Královské zahradě, střeše Matyášova pavilonu nebo na mříži Královského mauzolea.