Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident propůjčil generálskou hodnost a jmenoval rektorku Univerzity obrany

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě propůjčil od srpna generálskou hodnost plukovníku Pavlu Lipkovi. V srpnu se stane zástupcem velitele alianční mnohonárodní divize severovýchod v Polsku. Lipka dosud působí jako zástupce velitele pozemních sil české armády. Současně jmenoval plukovnici Zuzanu Kročovou rektorkou Univerzity obrany v Brně.

Slavnostnímu ceremoniálu v Trůnním sále Pražského hradu byli přítomni nejvyšší představitelé resortu obrany v čele s ministrem obrany Lubomírem Metnarem a náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou.

Plukovník Lipka, který nyní působí jako zástupce velitele Pozemních sil AČR, v srpnu nastoupí na post zástupce velitele alianční mnohonárodní divize severovýchod v Polsku. Nahradí tak brigádního generála Karla Řehku, který se v březnu stal ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„Blahopřeji Vám k Vaší profesní kariéře, která postupovala schod za schodem až k dnešnímu dni, a přeji Vám, abyste v Severoatlantické alianci pomáhal naší armádě, ať už je začleněna v jakékoli oblasti. Vy tedy máte na starosti Pobaltí, ale samozřejmě i Afghánistán, který je misí NATO, je důležitý, možná ještě důležitější vzhledem k tomu, že je to mise v zásadě bojová,” pogratuloval Lipkovi prezident Zeman.

Prezident pak v druhé části ceremoniálu jmenoval plukovnici Zuzanu Kročovou rektorkou Univerzity obrany v Brně. Ta tak vystřídá stávajícího rektora – brigádního generála Bohuslava Přikryla. Jmenování nové rektorky proběhlo na základě návrhu ministra obrany. Návrh vychází z rozhodnutí Akademického senátu univerzity, který kandidátku na rektora zvolil na svém zasedání 16. června letošního roku.