Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Nejvyšší správní soud zamítl Zemanovu stížnost ve sporu o jmenování Fajta profesorem

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost prezidenta Miloše Zemana ve sporu o jmenování historika umění Jiřího Fajta profesorem. Prezident Fajta i přes návrh univerzity nejmenoval. Podle Městského soudu v Praze šlo o nezákonné rozhodnutí, protože prezident hodnotil uchazečovu odbornou způsobilost a vhodnost, což nepřísluší hlavě státu, nýbrž univerzitě. Prezident by se tak návrhem měl zabývat znovu.

Městský soud řešil spor řešil už dvakrát, a to na základě žaloby Fajta a Univerzity Karlovy. Poprvé konstatoval, že prezident je povinen návrhu na jmenování vyhovět, ledaže by zjistil ve jmenovacím řízení procesní vady. Zeman ani poté Fajta nejmenoval s argumentem, že o sobě univerzitě předložil nepravdivé či zavádějící informace.

Podle druhého rozhodnutí městského soudu i podle nynějšího verdiktu NSS tak Zeman nerespektoval závazný právní názor, který mu stanovil mantinely rozhodovacích kompetencí při jmenování profesorů. Nejenže posuzoval odborné Fajtovy kvality, dokonce podle NSS „samostatně vyvíjel aktivitu za účelem zpochybnění obsahu podkladů, které měla k dispozici hodnotící komise a vědecká rada“.

Spor o jmenování Jiřího Fajta profesorem trvá už od roku 2015. Prezident Zeman jej původně odmítl jmenovat kvůli údajně „nemravné“ žádosti, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele galerie. Posléze prezident zpochybňoval část Fajtem vykazované odborné a publikační činnosti a délku jeho pedagogického působení.

Podle právního názoru Pražského hradu není prezident „stroj na podpisy“ a není povinen bezmyšlenkovitě podepisovat návrhy, na které nota bene není právní nárok. Městský soud ale dospěl k závěru, že jde o pravomoc založenou zákonem o vysokých školách, nikoliv o ústavní pravomoc, jako je třeba veto zákonů nebo jmenování generálů, a že prezident vystupuje jako správní orgán.