Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Hradní mluvčí Ovčáček navrhl zřízení orgánu pro kontrolu Ústavního soudu

Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček se vyjádřil k nedávnému rozhodnutí Ústavního soudu, kterým ÚS rozhodl o zrušení části volebního zákona ve prospěch menších stran. Podle Ovčáčka Ústavní soud překračuje své pravomoci díky tomu, že vstupuje do politiky. Ve své úvaze proto navrhl zřídit orgán, který by Ústavní soud kontroloval.

„Ústavní soudnictví v pojetí po roce 1945 bylo především konstruováno jako pojistka proti nástupu totalitní ideologie .. V 20. letech 21. století sledujeme deformaci systému ústavního soudnictví. Ústavní soudy opouštějí půdu jim určenou a stávají se neregulérním a neregulovaným politickým hráčem. Váha jednotlivých mocí ve státě je zjevně vychýlena a Ústavní soud se stává třetí komorou parlamentu,“ domnívá se Ovčáček.

Prezidentův mluvčí proto navrhuje zřízení nového státního orgánu, který by na výkon pravomocí Ústavního soudu dohlížel. Navrhovaná Ústavní rada by měla být orgánem nadřazeným ústavnímu soudu a plnit tak roli odvolací instance.

„Ústavní rada by byla nadřazena Ústavnímu soudu v tom smyslu, že by byla instancí odvolací. Nemohla by ale sama konstruovat nálezy a rozhodnutí. To přísluší Ústavnímu soudu. Ústavní rada by byla složena z dvojnásobného počtu členů, než je soudců Ústavního soudu. Její členové by byli voleni třetinově Poslaneckou sněmovnou, Senátem a jmenováni prezidentem republiky. Členem Ústavní rady by se mohla stát výhradně osobnost splňující kritéria kladená na soudce Ústavního soudu. K Ústavní radě by bylo možné podat odvolání ve věci rozhodnutí Ústavního soudu, a to do 15 dnů od vyhlášení rozhodnutí,“ navrhuje Ovčáček.

Proti případné námitce o plýtvání prostředky státního rozpočtu je Ovčáček připraven se bránit: „Zachování stability a mocenské vyváženosti demokratického systému, který bude v blízkých letech dramaticky ohrožen, je hodnotou, která je výše než vynaložené peněžní prostředky,“ uvedl.