Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident podepsal bonus k nemocenské až 370 korun a ošetřovné pro příbuzné

Prezident republiky Miloš Zeman dnes podepsal novely zákonů, které prodlužují vyplácení příspěvků k nemocenské či izolaci ve výši až 370 korun a také umožňují vyplácení ošetřovného i dalším příbuzným, nikoli jen rodičům. Novelizace má bránit propadu příjmů a také motivovat obyvatele, aby nezatajovali setkání s nakaženými a zůstávali v karanténě.

Příspěvek k nemocenské lidé dostávají prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše mají 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok se vztahuje také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučení jsou ale ti, kteří se ocitnou v karanténě do pěti dnů po návratu ze zahraničí, pokud nešlo o pracovní cestu.

Tento bonus (někdy nazývaný „Izolačka“) zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel. Náklady si poté odečítá ze sociálních odvodů státu. Bonus nepodléhá dani z příjmů ani exekuci a nezapočítává se do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Netýká se jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi.

Nárok na ošetřovné budou nově moci získat nejen rodiče, ale i další příbuzní, kteří se o děti kvůli zavření škol starají. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti v přímé nebo vedlejší linii by dokládali správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Rozšíření okruhu lidí s nárokem na ošetřovné podle tvůrců poslanecké předlohy posílí soudržnost širších rodin a umožní setrvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru. Změna by také mohla posílit příjmy rodin, když by si mohly zvolit, kteří jejich členové budou s ohledem na výši platu čerpat ošetřovné a kteří budou pracovat, stojí ve zdůvodnění.