Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech přivítal po rekonstrukci první návštěvníky

Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech, který je součástí zámku Lány byl po tříleté náročné rekonstrukci slavnostně otevřen veřejnosti. Stalo se tak přesně 100 let ode dne, kdy československý stát odkoupil zámek Lány od rodiny Fürstenberků a tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk jej začal využívat jako své letní sídlo.

Rekonstrukce za více než 53 milionů korun byla největší v historii této stavby. „Kompletní oprava zahrnovala jak vnitřní prostory, tak i opravy fasády, a to včetně otvorových výplní a střechy. Byla zde položena nová podlaha, zrestaurován mobiliář a zajištěna regulace větrání, které výrazně zlepší mikroklima uvnitř kostela. Upravoval se ale také terén okolo budovy, který se snížil na původní úroveň,“ popsal rozsah oprav a restaurátorských prací mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor.

Kromě dřevokazného hmyzu si museli restaurátoři poradit i s nežádoucí vlhkostí, která rovněž přispívala k postupné devastaci kostela. V ohrožení byly, kromě dalšího, také oltáře a sochy. Přestože to není na první pohled patrné a předměty budí dojem, že jsou zhotoveny z mramoru, vše je původní, dřevěné z 18. století. Mezi restaurovanými předměty byl i dřevěný Betlém z doby kolem roku 1900.

Kostel je otevřen veřejnosti každou středu, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin, tedy ve stejnou dobu, kdy je přístupný lánský zámecký park. Nadále také platí zvýhodnění, které při zakoupení okruhové vstupenky na Pražský hrad umožňuje návštěvníkům bezplatně zavítat i do lánského zámeckého parku.