Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

V kapli sv. Kříže na Pražském hradě proběhne po desetiletích mše svatá

Vzácnou příležitost k nevšednímu zážitku nabídne v adventním čase návštěvníkům Správa Pražského hradu. Ve čtvrtek 16. prosince 2021 od 17:00 proběhne v kapli sv. Kříže na Pražském hradě mimořádná mše svatá, kterou bude sloužit pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Jedná se o jedinečnou šanci navštívit někdejší císařskou dvorní kapli, kde se minimálně po desítky let bohoslužby nekonaly. 

Kaple totiž v současné době slouží jako výstavní síň pro expozici Svatovítského pokladu a skrývá se zde výběr nejvzácnějších předmětů z chrámového pokladu shromažďovaného při kostele a katedrále sv. Víta od 11. století. Nejvzácnější částí Svatovítského pokladu je zlatý relikviářový kříž z doby Karla IV., zvaný též korunovační kříž. K vidění je zde také kříž s ostatky Kristovy bederní roušky. 

Kaple byla postavena při přestavbě pražského hradu za císařovny Marie Terezie v letech 1756 až 1767 pražským stavitelem italského původu Anselmem Martinem Luragem na místě starších budov stavebního úřadu. V letech 1960 až 1963 byla kaple upravena na výstavní síň pro umístění Svatovítského pokladu (tzv. Klenotnice), který zde byl instalován v letech 1961-1989. Po roce 1990 sloužila jako informační středisko pro turisty. Od roku 2012 je v ní opět expozice Svatovítského pokladu.

Nástropní a nástěnné malby s náměty převážně ze Starého zákona namaloval Vilém Kandler a Josef Navrátil. Na hlavním mramorovém oltáři jsou sochy andělů od Ignáce Františka Platzera a obraz Ukřižovaný od Františka Xavera Balka. U vchodu je mramorová socha sv. Jana Nepomuckého od Emanuela Maxe.