Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident popřál papeži Františkovi k 85. narozeninám a pozval jej do Česka

Prezident Miloš Zeman zaslal papeži Františkovi u příležitosti 85. narozenin gratulační dopis a pozval jej na návštěvu Česka. František oslaví 85. narozeniny let dožije v pátek. Na návštěvu Česka pozval papeže Zeman i další představitelé státu pozvali opakovaně. Posledním papežem, který Česko navštívil, byl Františkův předchůdce Benedikt XVI. 

„Vaše Svatosti, dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji blahopřál k Vašim 85. narozeninám. Přeji Vám mnoho sil ve Vaší službě, kterou ve stále složitějším světě plném protikladů s takovou laskavostí vykonáváte,“ napsal Zeman Františkovi. V dopise připomněl jejich setkání ve Vatikánu v roce 2015 a vyjádřil mu podporu v úsilí o lidskost, mír a svět bez válek. 

„Důležité je také Vaše volání po přátelství a solidaritě mezi mladými a starými lidmi. Stejně tak oceňuji, že v této ukřičené době voláte po nalézání krásy ticha. To vše vede k naplňování přikázání lásky k bližnímu,“ dodal v listu prezident Zeman.

V závěru dopisu Zeman pozval papeže na návštěvu Česka. „Budete vítán v zemi sv. Václava, sv. Ludmily nebo sv. Jana Nepomuckého,“ uvedl prezident. Své pozvání Zeman papeži zopakoval v září 2016 prostřednictvím šéfa vatikánské diplomacie kardinála Pietra Parolina, se kterým se setkal na Valném shromáždění OSN v New Yorku, i v prosinci 2016, když papeži poslal blahopřejný telegram k 80. narozeninám.