Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Hrad obvinil BIS, že tajnou zprávu o Vrběticích zaslala nesprávným způsobem

Kancelář prezidenta republiky (KPR) obvinila Bezpečnostní informační službu (BIS), že při doručování tajné zprávy o ruském zapojení do výbuchů ve Vrběticích pochybila. Hrad tajné službě vyčítá, že neupozornila na potřebu rychlého předání prezidentu Miloši Zemanovi. Spis byl také podle Hradu nesprávně označen jako důvěrný, i když obsahoval dokument označený jako tajný. 

Hrad uvedl, že písemnost byla z BIS dopravena do Kanceláře prezidenta republiky (KPR) 7. dubna 2021 v době nepřítomnosti prezidenta republiky, po pracovní době, v pozdně odpoledních hodinách. Prezident Miloš Zeman prý dokument dostal při nejbližší příležitosti po příjezdu na Pražský hrad 13. dubna 2021 v dopoledních hodinách. 

Prezidentská kancelář dodala, že na písemnosti nebylo označeno, že by měla být ihned předána adresátovi, ani jiné upozornění na spěšnost obsahu. Obvykle prý bývá na obálce uvedeno „IHNED PŘEDAT!”. „Utajovaná písemnost byla označena jako běžný spis v druhém nejnižším stupni utajení,” tvrdí Hrad.

„Kurýr BIS, který písemnost předával, neavizoval pracovnici tajné spisovny KPR, že jde o jinou než běžnou korespondenci. Tajná spisovna KPR nebyla ze strany BIS telefonicky upozorněna na spěšnost dokumentu, jak je obvyklé. Pro přenos utajovaných informací mezi BIS a KPR nebyl zvolen ani nejrychlejší možný prostředek, tedy certifikovaný informační systém,“ stojí ve vyjádření.

„BIS svým postupem vystavila KPR podezření, že předání spisu prezidentu republiky bylo úmyslně zdrženo, k čemuž ze strany KPR nedošlo,“ uvedla v prohlášení prezidentská kancelář. Zároveň označila za bezprecedentní krok, že BIS sama zveřejnila, kdy spis prezidentovi zaslala. „KPR byla také ze strany BIS vystavena nebezpečí, že bude obviněna z neoprávněného nakládání s utajovanými informacemi,“ napsala Kancelář prezidenta republiky.