Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident podruhé jmenoval šéfem NKÚ Miloslava Kalu, úřad povede dalších 9 let

Prezident Miloš Zeman ve středu na Pražském hradě jmenoval prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) jeho dosavadního šéfa Miloslava Kalu. Ten úřad vede od roku 2013 a povede jej dalších 9 let. V tajné volbě jej 23. března zvolila Poslanecká sněmovna hlasy 123 poslanců ze 182 přítomných.

Při slavnostním jmenování na Pražském hradě Zeman Kalovi gratuloval a popřál úspěch do další práce. Vyzdvihl, že nyní Kala ve Sněmovně obdržel víc hlasů než při poslední volbě v roce 2013. Rostoucí počet hlasů podle hlavy státu svědčí o vzrůstající míře důvěry. Zeman řekl, že si váží práce NKÚ i Kaly osobně.

„NKÚ by měl být zpětnou vazbou upozorňující na chyby v hospodaření nejen ministerstev, ale i dalších orgánů státní správy. Přál bych si, aby kompetence úřadu byly rozšířeny, protože to považuji za užitečné,“ dodal Zeman. 

Prezident NKÚ vedle řízení úřadu předsedá kolegiu a kárné komoře kontrolního úřadu. Širšímu vedení úřadu předkládá mimo jiné návrhy plánu kontrolní činnosti, rozpočtu NKÚ a všechny kontrolní závěry, z nichž vychází stanovisko úřadu k státnímu závěrečnému účtu. Z titulu své funkce se může účastnit schůzí Sněmovny, Senátu a orgánů obou parlamentních komor i vlády. 

Ing. Miloslav Kala (*1963) vystudoval Fakultu strojní Vysokého učení technického v Brně. V 1998–2006 byl členem zastupitelstva města Blansko za ČSSD. Ve volbách v roce 2002 byl v Jihomoravském kraji zvolen do poslanecké sněmovny za ČSSD. V roce 2008 byl jmenován viceprezidentem NKÚ, po pěti letech pak prezidentem NKÚ. Kala je také prezidentem evropských kontrolních institucí EUROSAI.