Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Praha vzdá poctu ke 100. výročí úmrtí posledního českého krále Karla I. Rakouského

U příležitosti 100. výročí úmrtí posledního českého krále a rakouského císaře, blahoslaveného Karla I. Rakouského (1887 až 1922) bude v neděli v katedrále sv. Víta na Pražském hradě uložena jeho relikvie. Prahu při té příležitosti navštíví jeho vnuk Karel Habsburský, který je stejně jako jeho děd členem rytířského Řádu sv. Jiří. V sobotu Prahou projde průvod složený z několika stovek řádových rytířů.

Slavnosti, které i v ČR připomenou 100. výročí smrti Karla I., vyvrcholí v neděli v 10:00 uložením jeho ostatků v katedrále sv. Víta. Poslední český král byl v roce 2004 papežem Janem Pavlem II. blahoslaven a jako český panovník – světec se připojil ke svým přemyslovským předkům, sv. Ludmile a sv. Václavu, uvedl zástupce české pobočky řádu Michael Heres. 

Ostatky Karla I. byly již před třemi týdny uloženy také do kaple olomoucké katedrály sv. Václava. Ostatkem se chápe některá část těla, nejčastěji jde o úlomky kostí, někdy ale třeba také kousek oděvu napuštěného krví světce. Získávají se z různých míst, která jsou se světci spojena. 

Karel I. na trůn usedl 21. listopadu 1916 jako následovník svého prastrýce Františka Josefa I. Během kralování se velmi snažil zastavit první světovou válku. Bohužel přes všechna mírová jednání k ukončení války nedošlo. Po zániku Rakouska-Uherska v roce 1918 musel odejít do exilu. Během roku 1921 se dvakrát pokoušel ujmout vlády v Uhersku. Následně musel s celou rodinou do vyhnanství až na odlehlý ostrov Madeira, kde v roce 1. dubna 1922 zemřel na zápal plic. 

Vnuk posledního českého krále Karel Habsburský je evropský politik a podnikatel, syn politika Otty Habsburského. V letech 1996 až 1999 byl poslancem Evropského parlamentu.