Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident Zeman pozval na návštěvu nového britského krále Karla III.

Prezident Miloš Zeman poslal novému britskému králi Karlu III. dopis, ve kterém panovníka zve na návštěvu České republiky. V dopise zároveň popřál králi mnoho sil v jeho nové roli, které se ujímá v nelehké době. Vyzdvihl roli monarchie jako ochránkyně hodnot a symbol stability, k níž mohou lidé vzhlížet v těžkých dobách.

„Dovolte mi, abych využil této příležitosti a popřál Vám hodně sil a úspěchů ve Vaší nové roli. Váš nástup na trůn přichází ve velmi nelehké době, kdy mnozí lidé mají pocit, že jejich staré jistoty se hroutí, a obavy z nejisté budoucnost sílí,“ uvedl Zeman v dopise, o jehož zaslání informoval mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman dále napsal, že jeho osobní vztah k Velké Británii pro něj byl vždy srdeční záležitostí. Poukázal na to, že vynikající vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi mají dlouhou historickou tradici. „A to i co se rodokmenu královské rodiny týče,“ napsal. Poukázal tak na to, že mezi vzdálenými předky současných britských panovníků jsou i čeští králové.

„Vím, že jste Českou republiku opakovaně navštívil, a bylo by nám nesmírnou ctí, kdybyste přijal pozvání k opětovné návštěvě naší krásné země v pozici Jeho Veličenstva krále Velké Británie a Severního Irska,“ uzavřel Zeman spolu s přáním dobrého zdraví.

Karel III. již v minulosti Českou republiku několikrát v roli prince navštívil, naposledy se v roce 2010 podíval do Prahy, Brna i do ekologické vesnice Hostětín na Uherskohradišťsku. V roce 2000 si prohlédl barokní zahrady pod Pražským hradem a v Brně slavnostně zahajoval výstavbu Technologického parku.