Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Prezident Zeman jmenoval na Pražském hradě čtyři nové rektory vysokých škol

Prezident Miloš Zeman ve středu na Pražském hradě jmenoval čtyři rektory vysokých škol. Do roku 2027 povedou Ostravskou univerzitu (OU) Petr Kopecký, Slezskou univerzitu v Opavě (SU) Tomáš Gongol a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jaroslav Koutský. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) bude pokračovat dosavadní rektor Jindřich Vybíral.

Gongol, Koutský a Kopecký v čele škol nahradí nynější rektory, kteří univerzity vedli dvě po sobě jdoucí čtyřletá období, a znovu proto na post kandidovat nemohli. Kandidáty v závěru loňského roku zvolily akademické senáty jednotlivých vysokých škol.

Do čela UMPRUM podruhé nastoupí dvaašedesátiletý historik umění Vybíral, který ve škole od roku 1996 přednáší dějiny architektury a designu. Dříve Vybíral působil mimo jiné jako prorektor školy a předseda akademického senátu. Rektorem je od roku 2018 a předloni UMPRUM za jeho působení otevřela po téměř deseti letech příprav svou novou budovu.

Ostravskou univerzitu povede anglista a amerikanista Kopecký. Za prioritu považuje dokončení nových univerzitních budov v centru Ostravy a plánuje zavést inovace ve výuce. Klást by se podle něj měl větší důraz na dovednosti, což souvisí s profesním uplatněním studentů a s jejich uplatnitelností na trhu práce.

Ekonom a geograf Koutský má v čele univerzity v Ústí nad Labem za cíl, aby ústecká univerzita sehrávala excelentní roli v regionu a zastávala důstojnou pozici v republice.

Ekonom Gogol se chce na Slezské univerzitě v Opavě soustředit mimo jiné na podporu dalšího vzdělávání a využití projektových příležitostí k rozvoji univerzity.