Aktuality

Čerstvé zprávy z Pražského hradu a zámku Lány

Miloš Zeman prezidentský úřad vykonával nedůstojně, myslí si tři čtvrtiny Čechů

Většina občanů vnímá působení bývalého prezidenta Miloš Zemana na Pražském hradě negativně. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) téměř tři čtvrtiny lidí Zemanovi vyčítají, že málo dbal o vážnost a důstojnost svého úřadu. Ve všech dalších zkoumaných oblastech převažovalo kritické hodnocení nad pozitivním.

 

„V porovnání s předchozími prezidenty Václavem Havlem a Václavem Klausem v období na konci jejich působení hodnotili občané u Miloše Zemana lépe, jak byl v kontaktu s občany a znal jejich problémy,“ uvedlo CVVM. V ostatních oblastech ale Češi hodnotí Zemana hůře než jeho předchůdce.

Nedostatečnou péči o vážnost a důstojnost úřadu mu vyčítá 73 procent dotázaných. Jen nepatrně nižší podíl negativních odpovědí CVVM zaznamenalo v odpovědích na otázku, jak prezident působil jako autorita u občanů. Zemanovu reprezentaci Česka v zahraničí pak hodnotí kriticky 67 procent lidí.

Prognostik a ekonom Miloš Zeman, který v politice aktivně působil od devadesátých let, byl do nejvyšší státní funkce zvolen v roce 2013 v první přímé volbě hlavy státu. Uspěl také o pět let později. Z perspektivy celého období výkonu jeho funkce „je možné konstatovat, že prezident Miloš Zeman byl hodnocen výrazně nejpříznivěji v lednu roku 2016,” tedy zhruba v polovině svého prvního mandátu, uvádí statistici.

Podle autorů průzkumu lze za klíčový moment obratu označit přelom let 2020 a 2021, kdy na českou společnost těžce dolehla nedobře zvládnutá druhá vlna pandemie covidu, která výrazně podlomila do té doby poměrně vysokou důvěru v centrální instituce v čele s tehdejší vládou.